اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خرمشاهی: «حافظ به سعی سایه» هم‌چنان حُسن‌ختام تصحیح است/ ابتهاج شاعری پاکیزه‌ سرا بود