هلدینگ تجارت بین الملل بهمردصندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …برس سیمی