اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مالکان بناهای تاریخی از پرداخت عوارض مرمت معاف شدند