انجام موفقیت‌آمیز عملیات آفندی در رزمایش یگان فاتحین سپاه تهران