اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درخواست آلمان از کشورهای چین و آمریکا برای حل مسالمت آمیز مناقشات