لیگ برتر کشتی آزاد| صدرنشینی تیم دانشگاه آزاد اسلامی+ نتایج دیدارها
- اخبار ورزشی - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدارسیون کشتی، در دور رفت گروه ج 6 دیدار برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:دانشگاه آزاد اسلامی 7- شهید صدرزاده 3 شهید صدرزاده 7- فرم دمای اراک 3 دانشگاه آزاد اسلامی 9- جوانان البرز 1 جوانان البرز 8- فرم دمای اراک 2 دانشگاه آزاد اسلامی 9 – فرم دمای اراک 1 شهید صدرزاده 7- جوانان البرز 3 همچنین رده بندی تیمی این مسابقات در پایان دور رفت به شرح زیر است:1- دانشگاه آزاد اسلامی 2- شهید صدرزاده 3- جوانان البرز 4- فرم دمای اراک نتایج انفرادی این دیدارها به شرح زیر است:شهید صدرزاده 3- دانشگاه آزاد اسلامی 7 (اسامی تیم صدرزاده در ابتدا آمده است) 57 کیلوگرم: امیرحسین شامی، برنده 3- رضا مومنی 2 61 کیلوگرم: سید معین حسینی صفر- مهدی شیرازی، برنده 9- 65 کیلوگرم: افشین خوشبخت صفر- حسن مراقلی، برنده 4 70 کیلوگرم: رضا شیرازی صفر- فرهاد نوری، برنده 11 74 کیلوگرم: وحید اسماعیل زاده 2- حامد رشیدی، برنده 7 79 کیلوگرم: محسن عباسی 2- بهمن تیموری، برنده 6 86 کیلوگرم: امیدرضا سهیلی 2- علیرضا صابریان، برنده 4 92 کیلوگرم: محمدمبین عظیمی، برنده 4- سینا غلامی صفر 97 کیلوگرم: میثم عبدی، برنده 8 (ضربه فنی) – علیرضا عبدالهی 6 125 کیلوگرم: جواد نظری 1- علی اکبرپور، برنده 7 فرم دمای اراک 2- جوانان البرز 8 (اسامی تیم اراک در ابتدا آمده است) 57 کیلوگرم: پوریا ترکمان 1- محمد کابلی 3 61 کیلوگرم: سعید انوری 8- دارویش ولی زاده، برنده 4 (ضربه فنی) 65 کیلوگرم: اصغر قنبری 4- حامد رحیمی، برنده 6 70 کیلوگرم: حافظ دشتیان 3- حسین محمدآقائی، برنده 5 74 کیلوگرم: سجاد چهاردولی، برنده 3- سعید رسولی 2 79 کیلوگرم: محمدجواد حمیدی 2- علیرضا کریمی، برنده 7 86 کیلوگرم: حامد عاشق حسینی 6- عارف رنجبری، برنده 6 92 کیلوگرم: محمدجواد پرنوری 3- علیرضا صادقی، برنده 6 97 کیلوگرم: امیررضا فتاحی، برنده 11- مجید کرمی صفر 125 کیلوگرم: حسین اسماعیلی 1- امیررضا معصومی، برنده 6 جوانان البرز 1 – دانشگاه آزاد اسلامی 9 (اسامی تیم البرز در ابتدا آمده است) 57 کیلوگرم: شهداد خسروی، برنده 7- عرفان آئینی صفر 61 کیلوگرم: علیرضا اصلانی صفر- مهدی شیرازی، برنده 10 65 کیلوگرم: محمد رسولی صفر- حسن مرادقلی، برنده 5 70 کیلوگرم: میلاد احمدی 1- فرهاد نوری، برنده 11 74 کیلوگرم: سبحان رحمانی 3- سبحان یاری، برنده 11 79 کیلوگرم: علیرضا رستمی صفر- بهمن تیموری، برنده 10 86 کیلوگرم: عارف رنجبری صفر- علیرضا صابریان، برنده 5 92 کیلوگرم: حسین قلی زاده صفر- سینا غلامی، برنده 9 (ضربه فنی) 97 کیلوگرم: علی جعفری صفر- امیر محمدی 11 125 کیلوگرم: امیررضا معصومی 5- علی اکبرپور، برنده 15 فرم دمای اراک  3- شهید صدرزاده 7 (اسامی تیم اراک در ابتدا آمده است) 57 کیلوگرم: علیرضا محمدحسنی 4- امیرحسین شامی، برنده 5 61 کیلوگرم: سعید انوری زیجود صفر- میرعلی باوفاسادات، برنده 4 65 کیلوگرم: یوسف جابری 2- حسین نظری، برنده 3 70 کیلوگرم: حافظ دشتیان، برنده 11- افشین خوشبخت 1 74 کیلوگرم: یزدان سنایی نیا صفر – وحید اسماعیل زاده، برنده 2 79 کیلوگرم: آرمین بابایی، برنده 3- حمزه کرد 2 86 کیلوگرم: علی اصغر محمدی 6- امیدرضا سهیلی، برنده 7 92 کیلوگرم: میلاد صرمی 1- حامد گرامی، برنده 2 97 کیلوگرم: محراب کریمی 1- میثم عبدی، برنده 10 (ضربه فنی) 125 کیلوگرم: امیررضا فتاحی، برنده 3- امیرحسین شعاعی 1 فرم دمای اراک 1- دانشگاه آزاد اسلامی 9 (اسامی تیم اراک در ابتدا آمده است) 57 کیلوگرم: پوریا ترکمان صفر- رضا مومنی، برنده 4 61 کیلوگرم: مهدی جعفری صفر – مهدی شیرازی برنده 7 65 کیلوگرم: اصغر قنبری 5- علیرضا اشکیور، برنده 5 70 کیلوگرم: حافظ دشتیان، برنده 4- فرهاد نوری 1 74 کیلوگرم: سجاد چهاردولی صفر- حامد رشیدی، برنده 7 79 کیلوگرم: آرمین بابایی 2- علی شکوری، برنده 2 86 کیلوگرم: علی اصغر محمدی 3- علیرضا صابریان، برنده 7 92 کیلوگرم: امیرمحمد خانکی صفر- سینا غلامی، برنده 12 97 کیلوگرم: امیررضا فتاحی 2- علیرضا عبدالهی، برنده 3 125 کیلوگرم: محراب کریمی صفر- امیر محمدی برنده 2 (ضربه فنی) جوانان البرز 3- شهید صدرزاده 7 (اسامی تیم البرز در ابتدا آمده است) 57 کیلوگرم: محمد کابلی 4- امیرحسین شامی، برنده 9 61 کیلوگرم: داریوش ولی زاده 5- میرعلی باوفا سادات، برنده 6 65 کیلوگرم: حامد رحیمی 5- حسین نظری، برنده 8 70 کیلوگرم: حسین محمدآقایی، برنده 7 – رضا شیری صفر 74 کیلوگرم: سعید رسولی خطیر 1- وحید اسماعیل زاده، برنده 7 79 کیلوگرم: علیرضا کریمی 1- محسن عباسی، برنده 2 (ضربه فنی) 86 کیلوگرم: عارف رنجبری، برنده 3- امیدرضا سهیلی 2 92 کیلوگرم: علیرضا صادقی صفر- محمدمبین عظیمی، برنده 11 97 کیلوگرم: علی جعفری 3- میثم عبدی، برنده 6 125 کیلوگرم: امیررضا معصومی، برنده 10- جواد نظری 3مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد کشور در تبریز به روایت تصویر انتهای پیام/