تعمیر تلویزیون ال جیآموزشگاه زبان های خارجی پردیساندستگاه بسته بندیپراستیک اسید 15 اکسیدین

"قوه‌ی مجریه" و "وزارت کار" حق کارگران را بیش از پیش پایمال می‌کنند