اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

محمدعلی زلفی‌گل از اولویت‌های پنجگانه وزارت علوم برای پژوهش و فناوری رونمایی کرد