اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کمک داور ذخیره دربی: ساپینتو آب دهان پرتاب کرد و ناسزا گفت/ او سمت نیمکت پرسپولیس حرکتی انجام داد