سازمان بورس خواستار شفاف‌سازی شرکت‌های زیانده در گزارشات 6ماهه شد