لیگ NBA| شکست سنگین پلیکانز در کالیفرنیا/ خبر بد شهردار نیویورک برای ستاره بروکلین

لیگ NBA| شکست سنگین پلیکانز در کالیفرنیا/ خبر بد شهردار نیویورک برای ستاره بروکلین