اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مجلس این هفته بررسی رأی اعتماد وزیر کار را در دستور دارد