اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ستایش مردمی از عملیات قدس مواضع رسمی کشورها را به محاق برد