اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۲۰ درصد اراضی کشاورزی کشور تا ۱۴۰۴ زیر «کشت قرار‌دادی» می‌رود