قله شهادت | شهدا آزاد از هر قید و بندی مهاجر إلی‌الله شدند / ارتباط کسب حلال با روحیه شهادت‌طلبی