اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ممنوعیت تجمعات حامیان فلسطین در برلین در آستانه روز نکبت