اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا «آی تیکت» می‌تواند مخاطبین را به سینما برگرداند؟