اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دهقانی: انگیزه زیادی دارم و می‌خواهم بهترین فصل فوتبالی‌ام را داشته باشم/ نفت فصلی متفاوت خواهد داشت