اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ساختمان متروپل "بخش به بخش" تخریب می‌شود