اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اشکانی: به غیر از جزینی سایر اعضای کادرفنی با بنا همدل نبودند/ کشتی فرنگی از فرصت استفاده نکرد