نشریات ترکیه| نگرانی آنکارا در مورد تونس/ واکسن اجباری شود
- اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بسیاری از روزنامه‌های ترکیه، امروز در عکس و تیتر صفحه نخست، بحران سیاسی و کودتای تونس را برجسته کرده‌اند.جمهوریت:واکسن اجباری شودبه علم اعتماد کنید و واکسن بزنیدسوزجو:حزب حاکم 160 تُن چایی خریدبعید نیست آوارگان سوری، در ترکیه شهردار شوند!آکشام:کودتای امارات در تونسنگرانی آنکارا در مورد تونسملیت:بحران کودتا در تونسترکیه در برابر دام مهاجرتملی گازته:سناریوی مصر در تونسغنوشی: این کودتایی علیه قانون اساسی استینی چاغ:4.2 میلیون هکتار از اراضی، زیر کشت نرفتبحران غذایی در راه استقرار:کورس: بهتر است آوارگان افغان در ترکیه بمانندکودتا علیه بهار عربیینی آکیت:کلاس قرآن، پادزهر اعتیاد به اینترنتقیس، خیانت کردآیدنلک:اتحاد جوانان جهان برای استقلال فلسطینکشورهای دوست، قبرس ترک را به رسمیت بشناسندانتهای پیام/