اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هند: هرگز مردم افغانستان را رها نخواهیم کرد