قرارداد بازیکنان جدید تراکتور ثبت شد/ شاگردان کریمی با ترکیب کامل در هفته دوم