کندوکاوی در نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی /
- اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، بحث اصلی این کتاب درک مفهوم سیاست اخلاقی و اخلاق زمامداری در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است که با نگاهی به نقش مردم در حکومت سامان یافته است.منبع اصلی پژوهش حاضر، افزون بر آثار مکتوب و سخنرانی‌های سیاسی امام خمینی(ره) در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم بعد از پیروزی انقلاب و دوران پس از رهبری سیاسی ایشان، منابع فقهی شیعه و آراء و نظریات سیاسی مدرن در عصر جدید بوده است،این کتاب در پنج فصل به تبیین "چارچوب مفهومی"، "منشأ فرمانروایی سیاسی و ضرورت تشکیل دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)"، "رضایت توافقی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)"، "رضایت تأییدی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)"، "رضایت عضویتی(رضایت شهروندی)" می‌پردازد.در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: در نظریه‌های سیاسی مدرن، رضایت و توافق مردم در تشکیل حکومت و انتخاب نوع حاکمیت، نه تنها به رسمیت شناخته شده، بلکه بر آن تأکید شده است، بر این اساس تنها راه مشروعیت حکومت مقبولیت آن از سوی مردم قلمداد شده است. از نظریه قراداد اجتماعی تا نظریه‌های مبتنی بر دموکراسی، به نوعی رضایت مردم در سپردن امور و نظم اجتماعی به‌دست هیأت حاکمه لحاظ شده است. در نظریه سیاسی شیعه هم هرچند که امام برمبنای اصل نصب از جانب خداوند مشروعیت الهی دارد لیکن تحقق عینی حکومت او منوط به پذیرش مردم است. نمونه عینی این مدعا در سیره امام علی(ع) به وضوح مشهود است، آن حضرت برای احقاق حق امامت خود به معنای تصدی امر حکومت هیچ گاه به زور و اجبار متوسل نشد تا آن هنگام که مردم و یا امت خواهان تصدی حکومت از سوی آن حضرت شدند، این معنا در اندیشه و سیره عملی امام خمینی(س) به‌وضوح آشکار است، چنانچه آن حضرت به منظور تشکیل حکومت به خشونت متوسل نشد تا زمانی‌که زمینه رضایت عمومی به منظور تشکیل حکومت اسلامی فراهم آمد و با نظرخواهی از مردم در رفراندوم عمومی تأئید و رضایت اکثریت قریب به اتفاق مردم را به منظور تحقق نظام جمهوری اسلامی ایران اخذ کرد و سپس مبادرت به تشکیل حکومت کرد. انتشار اثر حاضر از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) به منظور ارائه یافته‌های پژوهشگران در موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی انجام یافته و الزاما نباید به عنوان دیدگاه موسسه تلقی شود، بلکه انتشار اینگونه پژوهش‌ها بستری برای بازخوانی و نقد مستمر اندیشه‌های متنوع صاحبنظران است. به امید گسترش و تعمیق اندیشه‌های نورانی حضرت امام(س) در سطوح مختلف جامعه و تحقق خواسته‌های ملت بزرگ ایران که در گفتار و نوشتار امام خمینی(س) تبلور یافته است. موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) کتاب "مفهوم رضایت در اندیشه امام خمینی(س)" را در 408 صفحه و با قیمت 79 هزار تومان راهی بازار کتاب کرده است.مجموعه کامل آثار تفسیری و قرآنی امام خمینی (ره) منتشر می‌شود / تفسیر سوره حمد به چاپ پانزدهم رسیدبازیابی ریشه‌های انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی امام (ره) / "سیر تحول اندیشه سیاسی" منتشر شدشاهنامه‌شناسان شرق و غرب درباره این اثر حماسی چگونه می‌اندیشند؟ / "سخن‌های دانندگان" منتشر شدانتهای پیام/