نامه تبریک آمیز یک هموطن اقلیت مذهبی به مدیرعامل خبرگزاری تسنیم به مناسبت ولادت پیامبر گرامی اسلام