ارائه انواع دستگاه حضور و غیابمشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …ویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …

یوفا اجازه حضور در لیگ اروپا را از هافبک رم گرفت