اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جوان: به خانواده‌ام فکر کردم و اول شدم/ در تونس بهتر از جام تختی کشتی می‌گیرم