اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تداوم اعتصاب کارکنان اداره پست آلمان و اختلال در ارسال بسته‌های پستی