استقلال و نفت مسجدسلیمان محکوم شدند/ شکایت شهرداری آستارا از افشین رد شد
- اخبار ورزشی - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان 14 رأی مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد که این آرا به شرح زیر است:در شکایت بهروز نوروزی‌فرد از باشگاه نفت مسجدسلیمان بابت طلب 2 میلیارد و 700 میلیون ریالی، رأی محکومیت باشگاه به پرداخت 2 میلیارد و 190 میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی صادر شد.در شکایت محمد فرامرزی از باشگاه علم و ادب تبریز در مطالبه 190 میلیون ریالی، این باشگاه به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و هزینه دادرسی محکوم شد.علیرضا عبداله‌زاده نیز در شکایتی از باشگاه علم و ادب تبریز، مطالبه 175 میلیون ریالی را ارائه کرد که رأی کمیته وضعیت بازیکنان مبنی بر پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی از سوی باشگاه مورد شکایت صادر شد.صدور جدیدترین آرای کمیته وضعیت؛ نفت مسجدسلیمان و چوکا محکوم شدندشکایت علیرضا حضرتی از باشگاه علم و ادب تبریز نیز بابت مطالبه 120 میلیون ریال، به محکومیت باشگاه در پرداخت این مبلغ به همراه هزینه دادرسی ختم شد.صابر خوش‌نما از باشگاه شهید منصوری قرچک مطالبه 350 میلیونی را در قالب شکاتی به کمیته وضعیت بازیکنان ارائه کرد که رأی نهایی به محکومیت باشگاه در پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی صادر شد.در شکایت صائب محبی از باشگاه رایکای بابل بابت طلب 300 میلیون ریالی، رأی محکومیت باشگاه به پرداخت این مبلغ به انضمام هزینه دادرسی صادر شد.شکایت مجید حبیبیون از باشگاه ماشین‌سازی تبریز در مطالبه 80 میلیون ریالی، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان نسبت به شکایت شاکی قرار عدم استماع صادر کرد.شکایت مصطفی عزیزی از باشگاه استقلال تهران بابت مطالبه 150 میلیون ریالی منجر به صدور رأی محکومیت باشگاه در پرداخت 250 میلیون ریالی و هزینه دادرسی شد.محکومیت فکری در کمیته استیناف تأیید شدسید مصطفی رشیدایی نیز شکایتی جهت مطالبه 150 میلیون ریال از باشگاه استقلال را تقدیم کرد که باشگاه به پرداخت این مبلغ، به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد.حسین مجلی شنایی شکایت خود را از باشگاه مس کرمان بابت مطالبه وجه 2 میلیارد ریالی ثبت کرد که به صدور رأی محکومیت باشگاه در پرداخت یک میلیارد و 600 میلیون ریال و هزینه دادرسی منجر شد.محمدعلی نوروزی از باشگاه چوکای تالشان بابت مطالبه 300 میلیون ریالی شکایت کرد که رأی نهایی پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی از سوی باشگاه است.در شکایت برزو کیان از میثم دورقی بابت مطالبه یک میلیارد و 30 میلیون ریال، شکایت کیان مردود اعلام شد.باشگاه شهرداری آستارا در قالب شکایتی از آرش افشین و باشگاه خیبر خرم‌آباد، خواهان ابطال قرارداد شد که کمیته وضعیت بازیکنان، این شکایت را به دلیل غیر منجز بودن خواسته قرار، رد دعوای خواهان را صادر کرد.در پرونده شکایت علی خماند از میلاد شیخ فخرالدینی بابت مطالبه خسارت به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال، کمیته وضعیت بازیکنان رأی به محکومیت فخرالدینی به پرداخت 180 میلیون ریال معادل 2 درصد از قرارداد منعقده بابت فصل فوتبالی 98-97 و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد.انتهای پیام/