تاکید کویت بر حمایت بین‌المللی از فلسطین در برابر تجاوزات اشغالگران