اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون فرهنگی وزیر ارشاد خواستار همراهی مجلس در حل مشکلات کاغذ شد