اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

منصوری: برای رسیدن به اهدافم به مس رفسنجان آمدم/ اجرای سقف قرارداد خوب نیست