اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر فرهنگ: تارخ آموزگار بزرگ هنرهای نمایشی کشور بود