اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی؛ موضوع احتکار شرکت‌های خودروسازی را پیگیری کنید!