اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۱/۱۱/۲۰؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"