گیمنت فرازسمساری سیار در تهرانآموزشگاه زبان آلمانی شرق تهراندستگاه سی ان سی

دپوی زباله درمجاورت تالاب شادگان