سرورنگمشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …تعمیر تلویزیون ال جیمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …

احکام اسلامی درباره زکات فطره/ چرا نباید فطریه را به فقیری داد که گناهکار است یا نماز نمی‌خواند؟