اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وحیدی از تعدادی از جانبازان اغتشاشات اخیر عیادت کرد