مهدی‌پور: موقعیت‌های ما بهتر از پرسپولیس بود/ باز هم پنالتی‌مان را نگرفتند

مهدی‌پور: موقعیت‌های ما بهتر از پرسپولیس بود/ باز هم پنالتی‌مان را نگرفتند