اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اجازه سوزاندن مازوت در نیروگاه‌های برق را نمی‌دهیم