اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خط و نشان سفیر عربستان در بیروت برای حامیان سعد حریری