اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توپ برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک در زمین وزارت ورزش/ سجادی همراهی می‌کند؟