حضور میلاد محمدی در تست‌های پزشکی آاِک/ فردا اعلام انتقال رسمی+ عکس