دستگاه تاریخ زن دستیطراحی سایت و اپلیکیشن، دیجیتال …حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانعرضه برترین برند های پوشاک عطر …

آیا تنزیل اوراق بهادار اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد؟
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود علیزاده معاون سازمان مالیاتی،  تصویب نامه شماره 148575/ت 57982 هـ مورخ 1399/12/17 هیئت محترم وزیران در خصوص پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی را ابلاغ کرد.در این بخشنامه آمده است، تصویب نامه شماره  148575/ت 57982 هـ مورخ 1399/12/17 هیئت محترم وزیران که به موجب آن مقرر گردید: «هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن به عهده دولت است و در قابل طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.» جهت اجرا اسال می شود.انتهای پیام/