اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سفارتخانه‌ها در ترکیه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار دریافت کردند