اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص با برخی مواد طرح شفافیت قوای سه‌گانه