اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترمز نقدینگی ۴۳هزاربرابری ۵۰ساله کشیده شد