اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برگزاری ممیزی داخلی استانداردهای مدیریتی در فولاد هرمزگان
- اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در ابتدای جلسه ممیزی، مرضیه حمیدی، مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان بیان کرد: ممیزی داخلی استانداردهای مدیریتی برای شش استاندارد تعریف و طی پنج روز با مشارکت واحدهای سازمان و کارشناسان تیم ممیزی انجام شد.وی با بیان اینکه برای تعمیق و افزایش اثربخشی استقرار استانداردهای مدیریتی چند برنامه را پیگیری کرده‌ایم، افزود: موضوع ممیزی ویژه استانداردهای مدیریتی را در برنامه‌های خود گنجانده‌ایم و در این خصوص قصد داریم در طول یک سال به‌صورت عمیق و کاربردی وارد همه حوزه‌های سازمان شویم.مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان اضافه کرد: ممکن است بسیاری از واحدهای سازمانی در مقیاس ممیزی داخلی یا ممیزی شخص ثالث نباشند، اما به دنبال تعمیم این استانداردها در همه واحدها خواهیم بود و تمامی مدیریت‌ها را در این فرایند دخیل خواهیم کرد. در آبان‌ماه این پروژه آغاز خواهد شد. ازاین‌رو با توجه به اینکه استانداردهای مدیریتی برای ممیزی شخص ثالث و ممیزی داخلی الزاماتی دارند و همچنین باید اطمینان حاصل کنیم سازمان آمادگی لازم را برای ممیزی شخص ثالث دارد، ممیزی داخلی استانداردهای مدیریتی به‌صورت خاص و فشرده طی 5 روز صورت گرفت.حمیدی با اشاره به فرصت محدود این ممیزی، تصریح کرد: در این فرایند بیشتر تمرکز خود را روی اقدامات اصلاحی ناشی از مشاهدات و عدم انطباق‌های احتمالی برای فرایند ممیزی شخص ثالث معطوف داشته‌ایم.وی از یکپارچه‌سازی الزامات استانداردهای مدیریتی با فرایندهای کسب‌وکار به‌عنوان دیگر برنامه‌های مهم مدنظر در این حوزه یاد و تصریح کرد: در این برنامه مشخص می‌کنیم که بندهای استاندارد با فرایندهای سازمان چه ارتباطی دارند و پس از آن هر واحد نقش خود را در تمامی 8 استاندارد پیاده‌شده درخواهد یافت. سپس مباحث آموزش، فرهنگ‌سازی و جاری‌سازی آن‌ها پیگیری خواهد شد.مدیر مهندسی صنایع ابراز امیدواری کرد این پروژه‌ها با موفقیت با همکاری اثربخش همه واحدهای سازمانی انجام شود و ممیزی‌های صورت‌گرفته و اجرای برنامه‌های بهبود نتایج خوبی را برای سازمان به همراه داشته باشد تا در فرصت محدود تا انجام ممیزی شخص ثالث، بهبودها انجام شود؛ چراکه هدف فولاد هرمزگان از ممیزی، کمک کردن، بهبود فرایندها، استانداردسازی و هدایت سازمان به‌سوی تعالی سازمانی است.گفتنی است در جلسه اختتامیه تیم ممیزی ضمن قدردانی از همکاری تمامی مدیران و کارکنان واحدهای سازمان برای انجام ممیزی دقیق، نقاط قابل‌بهبود را برای واحدها جهت بهتر شدن فرایندها و رفع نواقص موجود بیان شد.