معرفی اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه استقلال/ آجورلو مدیرعامل شد