آموزش تعمیرات موبایل همراه با معرفی …مدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …وزنه و ترازو کالیبراسیون آزمایشگاهی

ایران سفیر آمریکا در عراق که در ترور سردار سلیمانی نقش داشت را تحریم کرد